stowarzyszenie profesjonalnego samorządu

O Nas

   Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu powstało w 2001 roku. W ciągu prawie piętnastu lat swojego istnienia zorganizowało kilkanaście szkoleń dla samorządowców, szereg konferencji tematycznych oraz debat. Obecnie jego członkowie zajmują się tworzeniem analiz i ekspertyz dotyczących sytuacji samorządu terytorialnego, opiniowaniem aktów prawnych proponowanych przez parlament i administrację rządową, a także działalnością doradczą i szkoleniową.

   Od kilku lat stowarzyszenie jest głównym organizatorem Sądeckich Targów Uczelni Wyższych. Wspiera także organizacyjnie i finansowo szereg innych inicjatyw zbieżnych z profilem jego działalności.


Władze stowarzyszenia:
  • Prezes Zarządu – Artur Franczak
  • Skarbnik – Bożena Borkowska
  • Sekretarz - Michał Słowik
  • Członek Zarządu - Lesław Filas
  • Członek Zarządu – Paweł Szołdrowski